Google-ը շուտով թույլ կտա ավտոմատ ջնջել գտնվելու վայրի տվյալները

Google-ը ներկայացնում է Google հաշվի նոր գործառույթ, որը թույլ կտա ավտոմատ ջնջել ձեր գտնվելու վայրի վերաբերյալ տվյալները։ Դուք կկարողանաք ջնջել դրանք երեք կամ 18 ամիս անց, իսկ հետո դրանք նույն կտրվածքով պարբերաբար կջնջվեն։ Գործառույթը հասանելի կլինի մոտակա շաբաթների ընթացքում։

Այս գործառույթի ի հայտ գալը կապված է այն լուրերի հետ, որ «Google-ն իմանում է ձեր գտնվելու վայրն անգամ եթե դուք դա թույլ չեք տալիս»։

 

02.05.2019

Լուրեր, Կայքեր