Google-ը կախարդակա՞ն է դարձել

Արդեն փորձե՞լ եք Google-ում որոնել Thanos, եթե ոչ, ապա անցեք գործի։ Հիշեք, որ կախարդանքը տեսնելու համար Google-ը պետք է լինի անգլերեն։

Արդյունքներում սեղմեք ոսկեգույն ձեռնոցը և զարմացեք։

26.04.2019

Կայքեր