Ինչպե՞ս գրել դիմում. դիմումի ձև

Ցանկանում եք դիմու՞մ գրել, ահա թե ինչպես պետք է անել դա։

Դիմում գրելու համար թղթի վերևի աջ անկյունում պետք է գրել, թե ում է ուղղված դիմումը, իսկ դրա անմիջապես ներքևում պետք է գրել, թե ումից է այն։

Թղթի մեջտեղում մի փոքր ներքև պետք է գրել «դիմում» և նոր տողից գրել բովանդակությունը։

Դրանից հետո ներքևի աջ կամ ձախ կողմում հարկավոր է գրել ամսի ամսաթիվ, անուն, ազգանուն և ստորագրել։

Ահա նմուշը։

 

X կազմակերպության ղեկավար X-ին

X բաժնի աշխատակից X-ից

 

Դիմում

 

Խնդրում եմ տրամադրել ինձ արձակուրդ սույն թվակաինի X-ից մինչև X-ը։

 

15.06.2019

X (ստորագրություն)

15.06.2019

Ինչպե՞ս