Windows 1.0-ից մինչև Windows 10։ Ինչպե՞ս է այն փոխվել

Windows-ի մասին փաստեր արդեն ներկայացրել ենք։ Իսկ հիմա հետաքրքիր է վերհիշել անցյալը և տեսնել, թե ինչպես է փոխվել այն 30 տարվա ընթացքում։

Windows 1.0-ը թողարկվել է 1985թ. նոյեմբերին, նրա ինտերֆեյսն այսպիսի տեսք ուներ։

Windows 1.0 was released in November 1985, two years after Bill Gates first showed it off to the public. Essentially a graphical user interface layered on top of MS-DOS, it was immediately adopted by the companies that made MS-DOS computers.

Windows 2.0-ը թողարկվել է 1987թ. դեկտեմբերին, որն արդեն ուներ "maximize" և "minimize" գործառույթները։

Windows 2.0's release in December 1987 brought with it overlapping windows, advanced keyboard shortcuts, and the concepts of

Windows 2.1-ը թողարկվել է 1988թ. մայիսին՝ երկու տարբերակով, որոնցից յուրաքանչյուրը նախատեսված էր կոնկրետ պրոցեսորի համար։

Windows 2.1 was released in May 1988. It came in two versions, each designed to run on a specific model of Intel processor.

Windows 3.0-ը թողարկվել է 1990թ. մայիսին և առաջին հաջողված տարբերակն էր։ Այն ուներ խոշոր թարմացումներ։

Windows 3.0 was released in May 1990. It was the first really successful version of the operating system. 3.0 was built around a number of technical improvements including better memory management and the ability to run MS-DOS programs in their own windows.

Windows 3.1-ը թողարկվել է 1992թ. մարտին։ Այն տարբերվում էր որակյալ մուլտիմեդիայով և գրատպությամբ։ Այն նաև առաջինն էր, որ ուներ CD-ROM։

Windows 3.1 came out in March of 1992. It made the platform far more stable and increased support for better typography and multimedia. It was also the first version to be sold on a CD-ROM.

Շատերն այստեղից արդեն կհիշեն ծանոթ Windows 95-ը, որը թողարկվել է 1995թ. օգոստոսին։ Այն դարձավ ամենահայտնի դեսքթոփ օպերացիոն համակարգը։

Windows 95 was released in August 1995. It introduced many of the concepts that we associate with Windows to this day, including the Start button and the taskbar. A huge success, it quickly became the single most popular desktop operating system.

1998թ. մայիսին թողարկվեց արդեն Windows 98-ը։ Այդ ժամանակ նաև կար ինտերնետ կապ, և դա հանգեցրեց խոշոր բարելավումների։

Windows 98 came out in May 1998. At the time, the Internet was finally starting to come into its own — which is why 98 came with tons of improvements to its networking software along with the usual performance improvements.

Windows 2000-ը թողարկվեց 2000թ. փետրվարին, որն ընկերությունը ներկայացրեց որպես պրոֆեսիոնալ դեսքթոփ օպերացիոն համակարգ։

When Microsoft released Windows 2000 in February 2000, the company marketed it as a secure, professional desktop operating system. While blazing fast for the time, 2000 turned out to actually be a security nightmare, requiring fixes from the company nearly every month until support was dropped in 2010.

Windows ME-ն թողարկվեց 2000թ. սեպտեմբերին՝ հիմնականում տնային օգտագործման համար։ Սակայն այն այնքան էլ մեծ հաջողություն չունեցավ և շատ անկայուն էր։

Windows ME (pronounced

2000թ.-ին Բիլ Գեյթսը նաև ներկայացրեց  "Tablet PC"-ն, որն աշխատում էր Windows-ով։ Սակայն  Microsoft-ը մի փոքր շտապել էր, պլանշետների համար ևս տասը տարի պահանջվեց, երբ Apple-ը ներկայացրեց iPad-ը։

In November 2000, Bill Gates showed off a prototype

2001թ. հոկտեմբերին թողարկվեց Windows XP-ին՝ կայուն, արագ և հեշտ օգտագործվող։ Այն մինչև հիմա օգտագործվում է շատերի կողմից։

Windows XP came out in October 2001 to critical acclaim. For its time it was fast, stable, pretty, and easier to use. It's no wonder that XP is still used by millions of people around the world to this day.

2007թ.-ի հունվարին թողարկվեց Windows Vista-ն, սակայն այն ուներ շատ փայլուն վիզուալ էֆֆեկտներ։

Windows Vista was released in January 2007 to much excitement — Microsoft fans had been waiting years to try out the fabled

2009թ.-ին ներկայացվեց Windows 7-ը, որն ուներ շատ գրաֆիկական էֆֆեկտներ՝ ավելի լավ կիրառելով բազմամիջուկանի չիպեր, որոնք այժմ էլ կիրառվում են։

Windows 7 came out in October 2009 and fixed a lot of what was wrong with Vista. It toned down many graphical effects while better utilizing the multi-core chips that have become standard today.

2010թ.-ին թողարկվեց նաև Windows Phone 7-ը՝ հեռախոսների համար։

Microsoft released Windows Phone 7 in November of 2010. It introduced the concepts of

2012թ.-ին թողարկվեց Windows 8-ը, որը ներկայացրեց էկրանի "Live Tiles" ֆունկցիան համակարգչով և պլանշետով։

Windows 8's release in October 2012 brought concept of

Իսկ արդեն 2015թ. հուլիսին ներկայացվեց Windows 10-ը։

19.03.2019

Համակարգիչներ, Windows