I'm good at. ե՞րբ է այն օգտագործվում

Եթե ցանկանում եք ասել, որ որևէ ոլորտում ձեզ լավ եք դրսևորում կամ, ինչպես ընդունված է ասել, լավ եք ինչ-որ բանից, ապա օգտագործվում է ‘I'm good at’ արտահայտությունը։ Օրինակ՝

 

I'm good at drawing.

Ես լավ եմ նկարում։

 

I'm good at swimming.

Ես լավ եմ լողում։

 

I'm good at driving.

Ես լավ եմ վարում։

 

I'm good at math.

Ես մաթեմատիկայից ուժեղ եմ։

Ես լավ գիտեմ մաթեմատիկա։

Ես մաթեմատիկայից լավ եմ։

 

I'm good at dancing.

Ես լավ եմ պարում։

08.05.2019

Անգլերեն