I'm dying to + (բայ)

 

I'm dying to + (բայ) արտահայտությունը ցույց է տալիս մի բան, որը շատ եք ցանկանում անել։ Օրինակ՝

 

I'm dying to relax on the beach.

Շատ եմ ուզում հանգստանալ ծովափին։

Մեռնում եմ ծովափին հանգստանալու ցանկությունից։

 

I'm dying to move to a bigger house.

Շատ եմ ուզում ավելի մեծ տուն տեղափոխվել։

Մեռնում եմ ավելի մեծ տուն տեղափոխվելու ցանկությունից։

 

21.06.2019

Անգլերեն