A տառով սկսվող ամենատարածված բառերն անգլերենում. մաս 1-ին

Ձեզ ենք ներկայացնում անգլերենում A տառով սկսվող ամենատարածված բառերի առաջին մասը։

 

Abandon-թողնել,հեռանալ,լքել, հրաժարվել

Ability-կարողություն, ունակություն

Able-ի վիճակի

Abortion-աբորտ

About-մասին

Above-վերև, վերևում

Abroad-արտասահման, արտասահմանում

Absence-բացակայություն

Absolute-բացարձակ

Absolutely-բացարձակապես

Absorb-կլանել

Abuse-չարաշահել, չարաշահում, շահագործում

academic-ակադեմիական

accept-ընդունել

access-մուտք

accident-պատահար

accompany-ուղեկցել

Accomplish-նվաճել, հասնել

according-համաձայն

account-հաշիվ

accurate-ճշգրիտ

accuse-մեղադրել

Achieve-հասնել, ձեռք բերել

achievement-ձեռքբերում

acid-թթու

Acknowledge-ճանաչել, ընդունել

Acquire-ձեռք բերել

Across-միջով, վրայով, երկայնքով

Act-գործել, գործողություն

action-գործողություն

active-ակտիվ

activist-ակտիվիստ

activity-գործունեություն

actor-դերասան

actress-դերասանուհի

Actual-ակտուալ, արդիական

actually-իրականում

ad-գովազդ

Adapt-ընդունել, հարմարեցնել

add-ավելացնել

addition-հավելում

additional-հավելյալ

address-հասցե

Adequate-ադեկվատ, համապատասխան

Adjust-հարմարեցնել, ճշտել

Adjustment-հարմարեցում, ստուգում, ճշտում

administration-կառավարում

Administrator-կառավարիչ, ադմինիստրատոր

admire-հիանալ

Admission-թույլտվություն, ընդունելություն

19.06.2019

Անգլերեն