Օրվա անգլերեն արտահայտությունները 'big' բառով. մաս 1-ին

Ձեզ ենք ներկայացնում այսօրվա անգլերեն առօրյա-խոսակցական արտահայտությունները, որոնցում կա ‘big’ բառը։ 

 

To be a big deal - նշանակում է լինել կարևոր, հայտնի մարդ որոշակի տարածքում

That’s her! She’s a big deal in local politics.

Ահա նա։ Նա խոշոր դեմք է տեղական քաղաքականության մեջ։

 

To be the big cheese - ոչ պաշտոնական ձև է, նշանակում է ազդեցիկ, կարևոր մարդ, հատկապես վերաբերում է տնօրենին

He’s the big cheese at Google.

Նա խոշոր դեմք է Google-ում։

 

To be a big shot - կարևոր, ազդեցիկ մարդ, կարող է իր մեջ նաև սարկազմ պարունակել

I haven’t seen you in a while. I heard you became a big shot in the city. I’m surprised you still have time for us.

Երկար ժամանակ է քեզ չեմ տեսել։ Լսել եմ, որ քաղաքում դեմք ես դարձել։ Զարմանում եմ, որ մեզ համար դեռ ժամանակ ունես։

 

To be a big fish in a small pond - մեկն, ով շատ հաջողակ է, բայց փոքր տեղում և քիչ մրցակցության արդյունքում

If he went to London he wouldn’t think quite so highly of himself. Here he’s a big fish in a small pond.

Եթե նա Լոնդոն գնար, այդքան մեծ կարծիքի չէր լինի իր մասին։ Նա դեմք է միայն իր շրջապատում։

 

Think big - լինել ձգտող

You have to think big to achieve great things.

Պետք է ձգտող լինել՝ մեծ բաների հասնելու համար։

 

To be big hearted - բարի, մեծ սիրտի տեր

My mum’s too big hearted.

Մայրս շատ մեծ սիրտ ունի։

 

To have bigger fish to fry - անհանգստանալ ավելի կարևոր խնդիրների մասին

She didn’t worry about that, she had bigger fish to fry.

Նա չէր անհանգստանում այդ մասին, նա ավելի լուրջ բան ուներ մտածելու։

 

To be big headed - նշանակում է գոռոզ

To be conceited or arrogant. Used as an adjective to describe a person’s personality.

He’s so big headed. All he talks about is himself.

Նա շատ գոռոզ է, միայն իր մասին է խոսում։

11.07.2019

Անգլերեն