Ուշանալու իրավիճակ անգլերենում

Ուշացել եք և պետք է ներողություն խնդրեք դրա համար անգլերե՞ն, ահա թե ինչ պետք է ասել նման դեպքում։

 

 

Հինգ րոպե ուշանալու դեպքում՝

 

"Sorry I'm late. Traffic was unusually bad today."

«Կներեք, որ ուշացել եմ։ Երթևուկությունն այսօր տարօրինակ վատ էր»։

 

"I apologize for being late. I had to drop off my wife at work. It took longer than I thought."

«Ներողություն եմ խնդրում ուշանալու համար։ Ստիպված էի կնոջս թողնել աշխատավայրում, և դա ավելի երկար ժամանակ խլեց, քան կարծում էի»։

 

"I had a dentist appointment this morning and it was longer than I expected."

«Այս առավոտ պայմանավորված էի ատամնաբույժի հետ, և դա սպասվածից երկար տևեց»։

 

"I'm sorry for being late."

«Ներողություն եմ խնդրում ուշանալու համար»։

 

Եթե ցանկանում եք ուրիշին հարցնել ուշանալու մասին, ապա պետք է տաք հետևյալ հարցերը։

 

"Running late this morning?"

«Այս առավոտ ուշանալու՞ եք»։

 

"What held you up this morning?"

«Ինչու՞ ուշացաք այս առավոտ»։

 

"Do you have a reason for being late?"

«Ուշանալու պատճա՞ռ ունեք»։

 

"Why are you late?"

«Ինչու՞ եք ուշացել»։

 

Եթե ցանկանում եք ինչ-որ մեկին զգուշացնել, որ այլևս չուշանա՝

 

"You have been late three times in the last two weeks. Is this going to be a continual problem?"

«Վերջին երկու շաբաթում դուք ուշացել եք երեք անգամ։ Դա շարունակակա՞ն է լինելու»։

 

"Your tardiness is getting out of hand. You had better start managing your morning time better."

«Ձեզ դանդաղկոտությունն անկառավարելի է դառնում։ Ավելի լավ է սկսեք ավելի լավ կառավարել ձեր առավոտյան ժամանակը»։

 

Դրան ի պատասխան դուք կարող եք ասել՝

 

"I am terribly sorry. It won't happen again."

«Իսկապես ներողություն եմ խնդրում, էլ չի կրկնվի»։

 

"I'm really sorry. I will not be late again."

«Ներողություն եմ խնդրում, էլ չեմ ուշանա»։

07.06.2019

Անգլերեն