Հոգնակի թվի կազմությունն անգլերենում

Անգլերենում հոգնակին կազմելիս բառավերջում ավելանում է ‑s։ Օրինակ՝

cat – cats/ կատու-կատուներ

house – houses/ձի-ձիեր

 

Եթե բառն ունի ‑s, -ss, -sh, -ch, -x, or -z վերջավորությունն, ապա պետք է ավելացնել ‑es։

bus – buses/ ավտոբուս-ավտոբուսներ

fox-foxes/ աղվես-աղվեսներ

 

Եթե գոյականն ավարտվում է ‑f կամ ‑fe-ով, f-ը դառնում է ‑ve։

wife – wives/կին-կանայք

wolf – wolves/գայլ-գայլեր

 

Բացառություններ

 

roof – roofs/ առաստաղ

belief – beliefs/հավատք

chef – chefs/խոհարար

chief – chiefs/տնօրեն

 

Եթե գոյականը բաղաձայնից հետո վերջանում է ‑y-ով, այն դառնում է ‑ies։

city – cities/քաղաք

puppy – puppies/շան ձագ

 

Եթե գոյականը ձայնավորից հետո վերջանում է -y-ով, ապա -s-ը չի փոխվում։

ray – rays/ճառագայթ

boy – boys/տղա

 

Եթե գոյականը վերջանում է ‑o-ով, պետք է ավելացնել ‑es։

potato – potatoes/կարտոֆիլ

tomato – tomatoes/լոլիկ

 

Բացառություններ

 

photo – photos/նկար

piano – pianos/դաշնամուր

Volcanoes- volcanos/հրաբուխ (երկուսն էլ ճիշտ է)

 

Եթե գոյականը վերջանում է ‑us-ով, ապա պետք է ավելացնել ‑i։

cactus – cacti/կակտուս

focus – foci/կիզակետ

 

Եթե գոյականը վերջանում է ‑is-ով, ապա պետք է ավելացնել ‑es։

analysis – analyses/անալիզ

ellipsis – ellipses/էլիպս

 

Եթե գոյականը վերջանում է ‑on-ով, ապա պետք է ավելացնել ‑a։

phenomenon – phenomena/երևույթ

criterion – criteria/չափանիշ

 

 

Որոշ գոյականներ չեն ստանում հոգնակի։

 

sheep – sheep/ոչխար

series – series/շարք

species – species/տեսակ

deer –deer-եղնիկ

Fish-fish/ձուկ

Water-water/ջուր

milk-milk/կաթ

Համատեքստից կախված որոշ գոյականներ կարող են ստանալ հոգնակի, եթե, օրինակ, նկատի ենք ունենում ձկան տարբեր տեսակներ։

 

Գոյականներ, որոնց հոգնակիի կազմությունը յուրահատուկ է՝

 

child – children/երեխա

goose – geese/սագ

man – men/տղամարդ

woman – women/կին

tooth – teeth/ատամ

foot – feet/ոտք

mouse – mice/մուկ

person – people/մարդ

 

13.06.2019

Անգլերեն