Համաձայնել/չհամաձայնելն անգլերենում

Ձեզ ենք ներկայացնում արտահայտություններ, որոնցով կարող եք համաձայնել կամ չհամաձայնել ինչ-որ բանի անգլերեն։

 

I agree/ես համաձայն եմ

So do I/ ես էլ (եմ համաձայն)

Me too/ ես էլ

Me neither/ ոչ էլ ես

I don’t either/ ոչ էլ ես

You’re right/ դուք ճիշտ եք

That’s right/ճիշտ է

Good idea/լավ գաղափար է

I disagree/ես համաձայն չեմ

I don’t think so/ ես այդպես չեմ կարծում

That’s right/ճիշտ է

Yes, but…/այո, բայց…

(I’m sorry, but) I don’t agree./(կներեք, բայց) ես համաձայն չեմ

17.06.2019

Անգլերեն