Ինչպե՞ս ասել «բարի» տարբեր ձևերով նաև հայերեն

Ձեզ ենք ներկայացնում անգլերեն բառեր, որոնք հոմանիշ են «լավ» բառին, որն արտահայտում է բարի լինելու իմաստը։

 

GOOD = KIND

 

Agreeable -դուրեկան

Altruistic - այլասեր, ոչ եսասեր

Amiable - սիրալիր, բարյացակամ

Amicable - ընկերական, ընկերասեր

Beneficent - մեծահոգի, առատաձեռն

Benevolent - բարյացակամ, առատաձեռն

Benign - ազնիվ, բարեհոգի

Bounteous - առատաձեռն

Charitable - առատաձեռն

Chivalrous - բարեկիրթ

Compassionate - կարեկցող

Congenial - հաճելի, ջերմ

Considerate - ուշադիր, քաղաքավարի

Cordial - սիրալիր

Courteous - քաղաքավարի

Decent - պարկեշտ

Disinterested - անկողմնակալ, անշահախնդիր

Friendly - ընկերական

Generous - մեծահոգի

Gentle - քնքուշ

Giving - առատաձեռն

Gracious - գթասիրտ

Humane - մարդկային

Humanitarian - հումանիստ

Kind hearted - բարեսիրտ

Kindly - բարի

Magnanimous - մեծահոգի

Mannerly - կիրթ

Nice - հաճելի, դուրեկան

Obliging - պատրաստակամ, սիրալիր

Philanthropic - բարերար

Propitious - բարեհաճ

Thoughtful - խոհուն

Tolerant - հանդուրժող

05.08.2019

Անգլերեն