Առաջին, երկրորդ և երրորդ դեմքն անգլերենում

Քերականական առումով առաջին, երկրորդ և երրորդ դեմքը վերաբերում է անձնական դերանուններին։ Յուրաքանչյուր դեմք արտահայտում է տարբեր «տեսակետ»։ Եվ այսպես։

 

Առաջին դեմք

 

Առաջին դեմքը ցույց է տալիս խոսողին։

Առաջին դեմք

(եզակի, հոգնակի)

Ուղղական հոլովՏրական հոլովՍեռական հոլով
I, we/ես, մենքme, us/ինձ, մեզ

my/mine/իմ

our/ours/մեր

 

 

 

Երկրորդ դեմք

 

Երկրորդ դեմքը ցույց է տալիս լսողին, զրուցակցին։

Երկրորդ դեմք

(եզակի և հոգնակի)

Ուղղական հոլովՏրական հոլովՍեռական հոլով
you/դու, դուքyou/քեզ,ձեզyour/yours/քո, ձեր

 

Երրորդ դեմք

 

Երրորդ դեմքը ցույց է տալիս որևէ երրորդ անձ կամ առարկա։

Երրորդ դեմք

(եզակի և հոգնակի)

Ուղղական հոլովՏրական հոլովՍեռական հոլով

he/ նա (արական)

she/նա (իգական)

it նա (չեզոք)

they/նրանք

him/նրան

her/նրան

it/նրան

them/նրանց

his/his/նրա

her/hers/նրա

its/its/նրա

their/theirs/նրանց

                                                                                    

15.06.2019

Անգլերեն