Անցյալ ժամանակի կազմությունն անգլերենում. Simple Past Tense

Պարզ անցյալ ժամանակը ցույց է տալիս անցյալում տեղի ունեցած և ավարտված գործողություն։ Օրինակ՝

My father died last year.

Իմ հայրը մահացել է անցած տարի։

 

 

He lived in Fiji in 1976.

Նա Ֆիջիում էր ապրում 1976թ.-ին։

 

Այս ժամանակաձևի հուշող բառերն են՝

Անցյալում հաճախակի կատարվող գործողություն: often, sometimes, always/հաճախ, երբեմն, միշտ
I often brought my lunch to school.

Ես հաճախ լանչս տանում էի դպրոց։

 

Կոնկրետ ժամանակ: last week, when I was a child, yesterday, six weeks ago/անցած շաբաթ, երբ երեխա էի, երեկ, վեց շաբաթ առաջ
We saw a good film last week.

Անցած շաբաթ մենք լավ ֆիլմ դիտեցինք։

 

Անորոշ ժամանակ: the other day, ages ago, a long time ago/անցած օրը, դարեր առաջ, երկար ժամանակ առաջ

She played the piano when she was a child.

Նա դաշնամուր էր նվագում, երբ երեխա էր։

 

Կազմությունը

Կանոնավոր բայերի հաստատական անցյալը կազմելու համար պետք է բային ավելացնել “ed” մասնիկը, իսկ անկանոն բայերի դեպքում պետք է անգիր իմանալ նրանց երկրորդ ձևը։ Ցանկը հասանելի է այստեղ։

 
Հաստատական
Subject+ verb + ed 
Iskipped. 
Ժխտական
Subject+ did not+ infinitive without to
Theydidn'tgo.
Հարցական
Did+ subject+ infinitive without to
Didshearrive?
Հարցական ժխտական
Did not+ subject+ infinitive without to
Didn'tyouplay?
 
TO WALK/Քայլել

 

ՀաստատականԺխտականՀարցական
I walkedI didn't walkDid I walk?
You walkedYou didn't walkDid you walk?
He walkedHe didn't walkDid he walk?
We walkedWe didn't walkDid we walk?
They walkedThey didn't walkDid they walk?
 
TO BE, TO HAVE, TO DO/լինել, ունենալ, անել

 

ԵնթակաԲայ
 BeHaveDo
Iwashaddid
Youwerehaddid
He/She/Itwashaddid
Wewerehaddid
Youwerehaddid
Theywerehaddid
Հաստատական

 

Հաստատականի կազմությունը շատ հեշտ է։ Վերցնում ենք ենթական և բայի երկրորդ ձևը անկանոն բայերի դեպքում և ավելացնում “ed”՝կանոնավոր բայերի դեպքում։

I was in Japan last year

She had a headache yesterday.

We did our homework last night.

 
Ժխտական և հարցական

 

Անցյալ ժամանակի հարցականն ու ժխտականը կազմելիս մեզ պետք է "did"-ը։ Այս դեպքում բայը վերադառնում է իր ներկա ձևին։

Հարցականի դեպքում "did"-ը-ը գալիս է առաջ՝ Did we do our homework last night?, իսկ ժխտականի դեպքում ավելանում է “not” կամ "n't" - We didn't do our homework last night։

 
Օրինակներ՝

They weren't in Rio last summer.

We didn't have any money.

We didn't have time to visit the Eiffel Tower.

We didn't do our exercises this morning.

Were they in Iceland last January?

Did you have a bicycle when you were young?

Did you do much climbing in Switzerland?

 
Այլ անկանոն բայեր՝

 

TO GO/գնալ

 

Նա անցյալ գիշեր գնացել էր ակումբ։

He went to a club last night.

Did he go to the cinema last night?

He didn't go to bed early last night.

 
TO GIVE/տալ

 

Նրա ծննդյան օրը մենք տիկնիկ նվիրեցինք։

We gave her a doll for her birthday.

They didn't give John their new address.

Did Barry give you my passport?

 
TO COME/գալ

 

Անցած հուլիսին ծնողներս եկել էին ինձ տեսնելու։

My parents came to visit me last July.

We didn't come because it was raining.

Did he come to your party last week?

 

23.05.2019

Անգլերեն