Անգլերեն խոսակցական արտահայտությունների կրճատ ձևերը և հայերեն թարգմանությունը

Ձեզ ենք ներկայացնում անգլերեն առօրյա-խոսակցական արտահայտությունների կրճատ տարբերակները և դրանց հայերեն թարգմանությունը։ Սրանք հատկապես օգտագործվում են գրավոր չատում։

 • TTYL - Talk To You Later/հետո կխոսենք
 • OMG - Oh My God/տեր Աստված
 • NYOB - None of Your Business/քո գործը չէ
 • LOL - Laughing Out Loud/հահա, ծիծաղի նշան
 • KISS - Keep It Simple, Stupid/մի բարդացրու
 • IRL - In Real Life/իրական կյանքում
 • IMO - In My Opinion/իմ կարծիքով
 • IDK - I Don't Know/չգիտեմ
 • BTW - By The Way/ ի դեպ
 • BRB - Be Right Back/հեսա կգամ
 • BBS - Be Back Soon/շուտով կվերադառնամ
 • BBL - Be Back Later/հետո կվերադառնամ
 • BBIAB - Be Back In A Bit/մի քիչ հետո կվերադառնամ
 • AFK - Away From Keyboard/հեռու եմ ստեղնաշարից
 • vs. - versus/ընդդեմ
 • vet. - veteran or veterinarian/վետերան կամ բուսակեր
 • temp. - temperature or temporary/ջերմաստիճան կամ ժամանակավոր
 • tel. - telephone/հեռախոս
 • R.S.V.P. - Répondez, s'il vous plait/ֆրանսերենից՝ խնդրում եմ պատասխանել
 • no. - number/համար
 • Mrs. - Mistress (pronounced Missus)/տիկին
 • Mr. - Mister/պարոն
 • misc. - miscellaneous/տարբեր
 • min. - minute or minimum/րոպե կամ մինիմում
 • E.T.A. - estimated time of arrival/ժամանման մոտավոր ժամանակը
 • est. - established/հիմնադրված
 • D.I.Y. - Do it yourself/արա ինքդ
 • dept. - department/բաժին
 • A.S.A.P. - as soon as possible/որքան հանարավոր է շուտ
 • apt. - apartment/բնակարան
 • appt. - appointment/պայմանավորվածություն
 • approx. - approximately/ մոտավորապես

24.05.2019

Անգլերեն