Անգլերեն արտահայտություններ ուտելիքներով, որոնք այլ իմաստ են արտահայտում

Ձեզ ենք ներկայացնում անգլերեն արտահայտություններ, որոնք պարունակում են ուտելիքներ, սակայն արտահայտում են բոլորովին այլ իմաստ։ 

 

Cook the books - նշանակում է կեղծել հաշիվները հաշվապահություն անելիս

We have a large amount of money missing; it looks like someone is cooking the books.

Մեծ գումար է պակասում, կարծես թե ինչ-որ մեկը կեղծել է հաշիվները։

 

Couch potato - դիվան քշող, պարապ ու ծույլ մարդ

John is such a couch potato, no wonder he is unemployed.

Ջոնն այնքան ծույլ է, զարմանալի չէ, որ նա աշխատանք չունի։

 

Cream of the crop - խմբում կամ թիմում լավագույնը

Luke is our best football player; he is by far the cream of the crop!

Լյուքը մեր լավագույն ֆուտբոլիստն է, նա անխոս մեր թիմիլավագույն անդամն է։

 

Chalk and cheese - օգտագործվում է ցույց տալու, թե որքան տարբեր են երկու բան

Linda and her sister are complete opposites, like chalk and cheese.

Լինդան և իր քույրը բացարձակ տարբեր են, ինչպես երկու տարբեր բևեռներ։

 

Don’t cry over spilled milk -  եղածը եղած է, կարիք չկա մտածելու

It’s ok; we have many other cups like the one you broke, don’t cry over spilled milk.

Ամեն ինչ կարգին է, մենք քո կոտրածի նման այլ բաժակներ էլ ունենք, կարիք չկա զուր մտահոգվելու։

 

Drink like a fish - չափից շատ խմել 

Did you see how much John drank at the pub last night? He drinks like a fish!

Տեսա՞ր անցած գիշեր որքան Ջոնը փաբում խմեց, նա չափն իրոք անցավ։ 

 

Easy as pie - շատ հեշտ

I can fix your car, easy as pie.

Ես կարող եմ սարքել քո մեքենան շատ հեշտությամբ։

22.07.2019

Անգլերեն