Այսօրվա տարածված անգլերեն արտահայտությունները հայերեն թարգմանությամբ

Ձեզ ենք ներկայացնում այսօրվա անգլերեն արտահայտությունները, որոնք կհարստացնեն ձեր բառապաշարը և կբարելավեն ձեր խոսակցական հմտությունները։

 

To give a run for one’s money - մարտահրավեր նետել, բմբուլները քամուն տալ, հավասար և անգամ ավելի լավ մրցել

“Joe really gave me a run for my money in the chess tournament. He almost beat me!”

Ջոն բմբուլներս քամուն տվեց շախմատի մրցաշարում, նա գրեթե գերազանցեց ինձ»։

 

To pony up - վճարել կամ մարել պարտքը

“Pony up and give me the $5 you owe me.”

«Վճարիր և տուր ինձ իմ 5 դոլար պարտքը»։

 

Break even - ոչ շահել, ոչ կորցնել, 0-ով դուրս գալ

“The trip to the beach cost me $100, but I almost broke even after winning $90 in a contest.”

«Դեպի ծովափ ուղևորությունը 100 նստեց վրաս, բայց ես 0-ով դուրս եկա՝ մրցույթում 90 դոլար շահելով»։

 

Break the bank - շատ թանկ լինել

“Taking a week-long vacation would break the bank.”

«Մեկ շաբաթյա արձակուրդը շատ թանկ կնստի»։

 

To be closefisted - ձեռնփակ, ժլատ

“Carl is so closefisted, he won’t even buy snacks for the Christmas party.”

«Կառլն այնքան ձեռնփակ է, նա անգամ թեթև նախաճաշ չի ցանկանում գնել Սուրբ ծննդյան երեկոյի համար»։

 

To go Dutch - երբ ռեստորանում յուրաքանչյուրն իր փոխարեն է վճարում

“We had a date last night and we went Dutch. I paid for my coffee and she paid for her salad.”

«Նախորդ երեկո մենք ժամադրություն ունեինք և յուրաքանչյուրս մեր փոխարեն վճարեցինք։ Ես վճարեցի իմ սուրճի հիմար, իսկ նա՝ իր աղցանի»։

 

Shell out money/to fork over money - վճարել ինչ-որ թանկ բանի համար

“I wish I didn’t buy that new car now that I’m shelling out $1,000 a month in payments.”

«Երանի գնած չլինեի այդ նոր մեքենան, որի վճարումների վրա ամիսը 1,000 դոլար փող եմ ծախսում»։

“She had to fork over a lot of money for traffic fines last month.”

«Նա ստիպված էր անցած ամիս շատ գումար ծախսել ճանապարհային տուգանքների վրա»։

 

Midas touch - հեշտությամբ գումար աշխատել

“Jane really has the Midas touch. Every business she starts becomes very successful.”

«Ջեյնը շատ հեշտությամբ է գումար աշխատում։ Ինչ բիզնես որ սկսում է, հաջողություն է ունենում»։

 

In the red/In the black - կորցնել ավելի շատ գումար, քան աշխատում եք (տակ տալ) և հակառակը՝ ավելի շատ գումար վաստակել, քան ծախսել եք (օգուտով դուրս գալ)

“I’m in the red this month after paying that speeding ticket.”

«Այս ամիս տակ տվեցի արագությունը գերազանցելու համար վճարելուց հետո»։

“After working a couple of small jobs over the weekend, I earned an extra $500 and am back in the black.”

«Այս շաբաթ մի քանի փոքր գործ անելուց հետո ես հավելյալ 500 դոլար աշխատեցի և նորից օգուտով դուրս եկա»։

02.08.2019

Անգլերեն