Այսօրվա անգլերեն դարձվածքներն իրենց հայերեն թարգմանությամբ

Ձեզ ենք ներկայացնում անգլերեն արտահայտություններ, որոնք կապված են սննդի հետ, սակայն իմաստային առումով ոչ մի կապ չունեն։

 

Eat humble pie - պարծենալուց հետո ընդունել ձախողումը

Lenny boasted he could jump higher than Glen, but he had to eat humble pie when he couldn’t and had to apologize to Glen.

Լեննին պարծենում էր, որ կարող է ավելի բարձր ցատկել, քան Գլենը, սակայն ստիպված էր ընդունել սխալը և ներողություն խնդրեր Գլենից։

 

Eat you / us out of house and home - չափից շատ ուտել

Our son eats so much he is going to eat us out of house and home!

Մեր տղան այնքան շատ է ուտում, որ շուտով մեզ էլ կուտի։

 

Egg on his / her face - շփոթվել, դեմքի արտահայտությունը փոխել 

Neil was left with egg on his face after he forgot to bring the contract to the meeting.

Նեյլն իսկապես շփոթվեց, երբ մոռացել էր պայմանագիրը բերել հանդիպմանը։

 

Egg them on / egged on - ծաղրել մի բանի համար, որը չեք ուզում անել, ստիպել

The other students at school egged me on to put water on the teacher’s chair.

Դպրոցում մյուս աշակերտները ստիպեցին ինձ ջուր ցանել ուսուցչի աթոռին։

 

Full of beans - շատ էներգիա ունեցող մարդ

Katie is full of beans today. 

Քեյթն այսօր այնքան էներգիայով լեցուն է։

 

Go bananas - խենթի նման պահել, ցնդել

Terry has gone bananas; he is jumping and running around like crazy!

Թերին ցնդել է , նա ցատկում ու վազվզում է գժի նման։

 

Gone nuts - մտովի խելագարվել

The stress caused Patricia to go nuts; she is in the hospital now recovering.

Սթրեսի հետևանքով Պատրիցիան խելագարվել է, նա հիվանդանոցում է և վերականգնվում է։

 

Have your cake and eat it too - երկու երնեկ մի տեղ չի լինում

You cannot have your cake and eat it too. 

Երկու երնեկ մի տեղ չի լինում։

 

He/she has butterfingers - ձեռքերը փլավ է ուտում, ամեն ինչ ձեռքից գցում է

Owen is always dropping things; he has butterfingers. 

Օվենի ձեռքերն ասես փլավ են ուտում, նա միշտ ձեռքից գցում է իրերը։

 

His goose is cooked - նա իր հացը կերավ, ցույց է տալիս վատ իրավիճակ

I can’t believe you shared confidential information with the enemy; your goose is cooked!

Չեմ հավատում, որ թշնամուն գաղտնի տեղեկություն ես տրամադրել, դու քո հացը կերար։

 

Hot potato - բարդ խնդիր, վտանգավոր բան

That contract is a hot potato.

Այդ պայմանագիրը վտանգավոր բան է։

23.07.2019

Անգլերեն