Այսօրվա անգլերեն արտահայտությունները, որոնք մեծ տարածում ունեն

Ձեզ ենք ներկայացնում այսօրվա անգլերեն արտահայտությունների պաշարը, որոնք բավական մեծ տարածում ունեն։

 

Salt of the earth - ազնիվ, բարի, լավը

“My father is the salt of the earth. He works hard and always helps people who are in need.”

«Հայրս շատ լավ մարդ է, նա շատ է աշխատում և միշտ օգնում է կարիքավորներին»։

 

Break the ice - կոտրել սառույցը, հաշտվել

“He made a weather joke to break the ice.”

«Նա կատակ արեց եղանակի մասին, որպեսզի կոտրեր սառույցը»։

 

Sell ice to Eskimos - կարողանալ վաճառել ամեն ինչ, լավ զբաղվել առևտրով, նաղդել

“He’s a gifted salesman, he could sell ice to Eskimos.”

«Նա տաղանդավոր վաճառող է, նա կարողանում է ամեն ինչ վաճառել»։

 

Bury your head in the sand - խուսափել իրականությունից, գլուխն ավազի մեջ թաղել

“Stop burying your head in the sand. You haven’t been happy with him for years, why are you staying together?”

«Հերիք է գլուխդ ավազի մեջ թաղես։ Դու տարիներով երջանիկ չես նրա հետ, ինչու՞ եք միասին մնում»։

 

Let the dust settle - թողնել իրավիճակը հանդարտվի

“You just had big news yesterday, let the dust settle and don’t make any decisions yet.”

«Երեկ պարզապես մեծ նորություն իմացար, թող իրավիճակը հանդարտվի և դեռևս որոշումներ մի կայացրու»։

 

Clear as mud - անհասկանալի, խճճված

“He’s a great scientist, but I find his explanation of bacteria and microbes as clear as mud.”

«Նա հիանալի գիտնական է, սակայն բակտերիաների և միկրոբների վերաբերյալ նրա բացատրությունն ամենևին էլ հասկանալի չէ»։

 

As cold as stone - շատ սառը, առանց զգացմունքների

“She appeared as cold as stone.”

«Նա քարի նման սառը դուրս եկավ»։

 

Between a rock and a hard place - երկու քարի արանքում

“I can understand why she couldn’t make up her mind about what to do. She’s really between a rock and a hard place.”

«Ես կարող եմ հասկանալ, թե ինչու նա չէր կարող փոխել որոշումն իր անելիքների մասին։ Նա իսկապես երկու քարի արանքում է»։

 

Nip something in the bud - կասեցնել վատ իրավիճակը, դիմացն առնել

“When the kid shows the first signs of misbehaving, you should nip that bad behavior in the bud.”

«Երբ երեխան ցույց է տալիս վատ վարքի նշաններ, դու պետք է դրա դիմացն առնես»։

09.08.2019

Անգլերեն