Այսօրվա անգլերեն առօրյա-խոսակցական արտահայտությունների պաշարը

Ձեզ ենք ներկայացնում այսօրվա անգլերեն առօրյա-խոսակցական արտահայտությունները, որոնք պարունակում են ‘big’ բառը։ Սա երկրորդ մասն է, առաջին մասին կարող եք ծանոթանալ այստեղ։

 

To give someone a big head - երես տալ, չափից շատ գովել

Don’t tell him he’s good-looking. You’ll give him a big head.

Մի ասա նրան, որ լավ տեսք ունի։ Նա իր մեջ կուռի։

 

Getting too big for your boots - մեծ կարծիքի լինել սեփական անձի մասին

Have you seen Sarah lately? Since she got promoted she’s been getting far too big for her boots.

Վերջերս տեսե՞լ ես Սառային։ Ինչ պաշտոնի բարձրացում է ստացել, շատ մեծ կարծիքի է իր մասին։

 

To be a big mouth - բերանից թույլ լինել, գաղտնիք չկարողանալ պահել

Don’t tell Josh about your promotion. You know he’s a big mouth and everyone will know by lunch time.

Մի ասա Ջոշին քո պաշտոնի բարձրացման մասին։ Գիտես, որ նա բերանից թույլ է, և բոլորը դա կիմանան մինչև ընդմիջումը։

 

To see the big picture - Կենտրոնանալ կարևորի վրա

In my work I really need to focus on the big picture or it won’t all fit together at the end.

Աշխատանքումս պետք է կենտրոնանամ կարևորի վրա, այլապես վերջում ոչինչ գլուխ չի գա։

 

To be big on (something) - Հետաքրքրված լինել ինչ-որ բանով, շատ մտածել ինչ-որ բանի մասին

He’s not big on hugs so don’t be surprised if all he does is shake your hand.

Նրան այնքան էլ չեն հուզում գրկախառնությունները, ուստի չզարմանաս, որ նա միայն ձեռքդ սեղմի։

 

A big ask - մեծ խնդրանք, նաև օգտագործվում է սարկազմով, թե իբր մեծ խնդրանք է

Is it really a big ask for us to have lunch together once every couple of months?

Իրո՞ք մեծ խնդրանք է ամեն երկու ամիսը մեկ միասին ընդմիջում անելը։

 

To make a big deal (of something) - Չափազանցնել ինչ-որ բան, պատմություն սարքել

Please don’t make a big deal out of this, but I forgot to buy milk at the shops.

Խնդրում եմ պատմություն մի սարքիր, բայց ես մոռացել եմ կաթ գնել խանութից։

 

Big time - ոչ պաշտոնական ձև է, նշանաոկւմ է շատ

He needs to apologise big time for what he’s done to me.

Նա շատ պետք է ներողություն խնդրի իր արածների համար։

15.07.2019

Անգլերեն